om Teater Vildenvei

   ord fra regissøren

Siden 1995 har Teater Vildenvei vært et teater i det psykiske helsevern, i hovedsak med tilhold på Gaustad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. Det startet først opp som et tilbud ved Sinsen distriktpsykiatriske senter (DPS), og ble senere utvidet.

Teateret har hatt over 150 skuespillere og satt opp 37 forestillinger. Forestillingene har blitt satt opp på mange ulike scener i inn- og utland, og i ulike genrer; som drama, komedie, musikal, barneteater og diktprogram.

Fra teaterets tidlige begynnelse spilte vi på mange ulike scener i Oslo og i utlandet. Fra 2016 inngikk Teater Vildenvei et samarbeid med kultursenteret Sentralen, i Øvre slottsgate 3 i Oslo sentrum, og har siden satt opp forestillinger der. I 2017 ble vi en del av Bydel Tøyen opprustning, med tilholdssted på Aktivitetshuset K1. Der spiller vi nå våre forestillinger og er blitt en del av Tøyen Unlimited.

 Eduard Myska
Regissør og grunnlegger 

Våre kjerneverdier

Samhold

Kreativitet

Selvdisiplin

Teater og psykisk helse

Sosial “fulltreffer”

Utfordrer menneskets skapekraft, forsterker hukommelse, stemmebruk, kroppsbeherskelse og samarbeidsevner.

Teater forsterker

selvdisiplin, evnen til å ta initiativ og ikke minst selvtilliten.

Behandlende

Teater er terapi uten å være terapi. Gjennom teaterarbeid, hvor man samarbeider med andre og øker mestringsfølelsen, så kan livskvaliteten økes. 

Kommunale intensjoner

Teater forebygger og bidrar til helsefremmende arbeid, og samsvarer godt med samhandlingsreformen.

Fantastisk!

De beste resultater skapes i et inkluderende og sosialt miljø, hvor omsorg, kreativitet og gjensidig avhengighet står i fokus.