TEATER  VILDENVEI  20 ÅRTeater Vildenvei er et aktivitetstilbud for nåværende og tidligere pasienter/brukere innen psykisk helse-vern. Også andre som vil delta i en teaterforestilling innenfor Teater Vildensveis rammer, kan være med. I våre oppsetninger er vi ofte en blanding av brukere, ansatte i psykiatrien og f.eks. en profesjonell skuespiller.Det hele begynte på Sinsen distriktpsykiatriske senter, Oslo, i 1995.  Eduard Myska hadde flyttet tilbake til Norge fra Polen året før. I løpet av ti år i Polen hadde han utdannet seg til teaterregissør og bl.a. arbeidet  ved nasjonalteateret i Warszawa. Nå tenkte han å søke arbeid innen profesjonelle teatre i Norge, men i første omgang ble det til at han jobbet med forskjellige frigrupper.Det var hans gode venn musikkterapeut Rune Skotheim, som foreslo at de skulle starte teatergruppe for folk med tilknytning til psykiatrien. Eduard hadde gjennom årene hatt mange ekstravakter på Gaustad sykehus, og Rune arbeidet på ettervernshjem, så de var godt kjent i denne bransjen – om man kan kalle det det.Sinsen distriktpsykiatriske senter var stedet som ga dem muligheten til å prøve ut idéen, og 31. august 1995 hadde gruppen sitt første møte. Etter noen år med suksessfullt arbeid, fikk Eduard i 1998 penger fra stiftelsen Helse og rehabilitering til teaterprosjektet Vildenvei. Dette førte til at det også ble startet grupper på Grorud DPS og Furuset DPS, men fra høsten 2010 ble alle gruppene samlet under navnet Teater Vildenvei og har nå tilhold på Gaustad sykehus.I løpet av disse 20 årene som har gått, har vi rukket å ha 30 oppsetninger, men tar vi nå med «Smakebiter fra fortiden» er vi oppe i 31! Vi har hatt alt fra store oppsetninger med kulisser og mange kostymer, til enkle diktprogram. Vi har spilt på steder som festsalen på Gaustad sykehus, teaterbåten Innvik, Parkteateret, forskjellige kirker, lokalene til diverse kurs og seminarer – og vi har stått på en teaterscene så langt borte som i Polen, Tsjekkia og Irland!Til sammen har vi gjennom årene hatt langt over 100 skuespillere på scenen! Vi har fått presseomtale og blitt tildelt andre plass i Det nytter-prisutdelingen – og vi har vært forskningsprosjekt for folk som har skrevet oppgaver som stiller spørsmål om teaterarbeid kan bidra til en sunn psykisk helse.Jeg innledet med at Teater Vildenvei er et aktivitets-tilbud – vi driver ikke behandling i vanlig forstand -  men det å drive med teater kan likevel på sett og vis være terapi både for dem som står på scenen og publikum.  

Men hovedsaken for vårt teater er å spille godt teater!                                                                                                                                

Sidsel Grue, regiassistent