TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss
Velkommen til Teatervildenvei
Daglig leder Eduard Myska
Finansiering

 


Teatertiltak – kultur og psykisk helse

I snart 20 år har Teater Vildenvei vært et teater i det psykiske helsevern i hovedsak med tilholdssted på Gaustad, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. Det startet først opp som et tilbud ved Sinsen DPS, og ble senere utvidet. Teateret har hatt vel hundre skuespillere over tid på ulike og provisoriske scener og satt opp skuespill med dramaer, komedier, musikaler, barneteater og diktprogram. Forestillingene er blitt sett av mange både i inn- og utland.

Fra starten har teateret vært ledet av undertegnede, teaterinstruktør Eduard Myska, Oslo Universitetssykehus. Utgifter til drift av teateret har vært selvfinansiert gjennom legater, div. støtteordninger og priser som instruktøren har samlet inn. I løpet av tiden har det vært foretatt fire utenlandsreiser hvor skuespillere og frivillige hjelpere har fått dekt alle utgifter. Siste tur gikk til Irland med 25 deltakere i fem dager. Den 30. oppsetningen er planlagt tidlig vår 2015. Utgiftene pr. år utenom reisene og instruktørens lønn har vært stipulert til kr. 150.000,- pr. år med cirka 1-2 oppsetninger pr. år.

Teatervirksomheten må anses som et tverrsektorielt tiltak som omfatter både helse- og kultursektoren. Derfor henvender vi oss til flere departementer for å be om hjelp til å etablere en fast scene for teateret. En fast scene i Oslo har vært et sterkt ønske over flere år.

Tanken med en slik fast scene er ikke bare å fortsette nåværende virksomhet, men å kunne engasjere og gi flere målgrupper et tilbud. Slik kan dette være et lærings- og kompetansested i grenselandet mellom helse- sosialt og kulturelt arbeid hvor interesserte kan hospitere, delta med skuespill og la seg inspirere til lokale initiativer med lignende virksomheter i landet forøvrig.


Ideen med teater er å øke den enkeltes selvaktelse gjennom økt mestring, samt å delta i et kreativt felleskap. All teateraktivitet baserer seg derfor på (det vi kaller for) brukermedvirkning. Teatret betyr mye omsorg og gjensidig avhengighet, samt at alle kan bidra med det de har av muligheter og ressurser. Teaterarbeid er en sosial «fulltreffer», det utfordrer menneskets skapende kraft, forsterker ferdigheter som hukommelse, stemmebruk, kroppsbeherskelse og samarbeidsevner. Det lærer den enkelte å innordne seg, forsterker selvdisiplinen, stimulerer evnen til å ta initiativ og ikke minst bygges selvtilliten opp. Aktiviteten kan enten hjelpe folk tilbake til arbeidslivet eller «kun» øke folks livskvalitet. Mer om dette tema finnes i vedlegg 1 – Innspill til Folkehelsemeldingen.


Med hilsen


Eduard Myska

Teaterinstruktør og skuespillere i Teater VildenveiNOEN RELEVANTE ADRESSER:

http://www.psykiskhelsearbeid.no/teater_vildenvei/

http://sykehushistorier.no/index.php?museum=gaustad&2=personer&3=annet&4=myska

http://tidsskriftet.no/article/13695/

 
TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss