TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss
Velkommen til Teatervildenvei
Daglig leder Eduard Myska
Neste forestillingTidligere forestillinger
Tidligere forestillinger

TEATER VILDENVEI  -  PREMIERELISTE


Teater Vildenvei startet 31. august 1995.

Den gangen var navnet Teatergruppen ved Sinsen distriktpsykiatriske senter (DPS). 

Etter hvert ble navnet Teateret Den røde gren.

! 1999 ble det opprettet to nye grupper ved hjelp av penger fra stiftelsen Helse og rehabilitering. 

Det ble gitt økonomisk støtte til et treårig prosjekt for arbeid med teater innen psykisk helsevern.

De nye gruppene ble hetende Jerikoteateret (Furuset) og Teateret Babushka (Grorud/Stovner).

Prosjektet fikk navnet  Teaterprosjektet Vildenvei.

Fra høsten 2010 ble alle gruppene samlet i én gruppe og kalles TEATER VILDENVEI.


På premierelisten er det markert hvilke grupper som har satt opp hvilke stykker.

RG  –  Teateret Den røde gren

Jer  –  Jerikoteateret

Bab  –  Teateret Babushka


 1 Byen vår av Thornton Wilder.  Om livet i en amerikansk småby.                                   1.11.1996    RG


Dette var vårt første oppsetning. Kort fortalt dreide det seg om en gutt og en pike som levde i byen Growers Corner. I første akt er de små og går på skolen i andre akt noen år senere gifter de seg og siste akt er piken som nå er blitt en kvinne - Emily – død, hun døde i barsel. Hun utveksler da tanker med de andre døde på gravstedet om hva livet egentlig var, om det var verdt det alt sammen. En rørende historie som forteller oss at det er øyeblikket som teller, det er det som er viktig. Vi vet ikke hva som kommer om 15 år, men vi vet – kanskje noe om nuet, og det er i nuet vi skal leve. 


 2 Dikt av Wislava Szymborska, polsk Nobelprisvinner i litteratur 1996.                           1997    RG

Oppsetningen hadde sin utspring i tildeling av Nobel litteratur pris. Her er en liten smakebit:                                


ALLE TILFELLER 

Det kunne hendt. 

Det måtte hende. 

Det hendte tidligere. Senere. 

Nærmere. Lenger borte. Det hendte ikke deg. 

Du overlevde, fordi du var den første. 

Du overlevde, fordi du var den siste. 

Fordi du var alene. Sammen med andre. 

Fordi du gikk til venstre. Til høyre. 

Fordi det falt regn. Skygge. 

Fordi det var solskinn. 

Heldigvis - det var en skog der. 

Heldigvis - det vokste ikke trær der. 

Heldigvis - en skinne, en krok, en bjelke, 

en bremse, 

en innsmett, en sving, en millimeter, et sekund. 

Heldigvis - det fløt et halmstrå på vannet. 

På grunn av, derfor, allikevel, tross. 

Hvordan ville det gått, hadde hånden, foten 

bare et skritt, en hårsbredd 

fra et sammentreff av omstendigheter. 

Så er du her altså? Rett fra øyeblikket 

som ennå står på gløtt. 

Nettet hadde én maske, og den smatt du 

igjennom? 

Jeg kan ikke få fullundret meg, fulltiet. 

Hør 

hvordan hjertet ditt banker i meg.


3 Den lange julemiddagen   av Thornton Wilder.                                                    27.  3.1998    RG  

Den Lange julemiddag, også denne skrevet av Thorton Wilder. 90 år varte denne julemiddagen og handlingen foregikk rundt et og samme bord.  Flere generasjoner presenteres, folk fødes og dør. Helt annen form med samme budskap - lev i øyeblikket. Formen tillot oss å reise med forestillingen til mange nye steder. Oppsetningen var iscenesatt med tanken på å reise med den - oppsøkende teater. Vårt arbeid ble nå mer kjent.


Egenkomponert musikk var en viktig del av forestillingen.  

 4 Samuel og Susanna  av Eduard Myska  -  Et julespill.                                                      13.12.1998    RG


Teateret Vildenvei har siden julen 1998 spilt julespillet ”Samuel og Susanna” av Eduard Myska. Vi har opptrådt i kirker, menighetshus, sykehus, kafeer for å nevne noen av lokalene vi har besøkt.  

”Samuel og Susanna” er et vandrespill der publikum blir tatt med til fem forskjellige ”stasjoner”. Derfor trengs ikke en vanlig scene for å spille stykket, men rom nok til å vandre litt omkring. Det er ca. 10 personer med i denne oppsetningen – i tillegg til publikum som blir en del av fremførelsen. Stykket passer for både barn og voksne. 


Skuespillet handler om to gjetere, hvorav den ene har vært ute på merkene da engelen fortalte om Jesus fødsel – den andre var der ikke. Men de legger begge i vei ut i Betlehemsnatten på leting etter Jesusbarnet – og etter hvert finner de frem til riktig stall. 

Skuespillet varer ikke lenger enn ca. en halv time, og bør derfor fremføres i forbindelse med et annet arrangement, som en adventsfest, julefest, etter en gudstjeneste, eller som en del av f. eks. en lysmesse. 


5 Påskespill – Bibeltekster og sanger satt sammen av Eduard Myska.                            28.  3.1999    RG 

6 Drømmen om hammeren  av Liv Marie Austrem.                                                           14.12.1999    Jer  


Et lite musikkspill om psykiatri.    


7 Timeglasset  -  Et skuespill med tanker om tiden som var og tider som kommer.     25.  5.2000    Bab


Stykket er blitt til i tett samarbeid mellom teatergruppens medlemmer og Edvard. Det ble  skrevet i 1999. Tiden da stykket ble skrevet er ikke uvesentlig. Det var rett før overgang til det nye årtusen, og dette ga motivasjon og inspirasjon til skuespillets innhold. Fra vår side er ”Timeglasset” et innslag i tankene rundt temaet ;  – hvordan var det før i tiden og hvordan monn tro ser vår fremtid ut. 

Skuespillet er basert på en av Tsjekkias mest betydningsfulle romaner, Bozena Nemcovas  ”Babicka”, - Bestemor. Det er pensumlitteratur for alle Tsjekkiske skolebarn, og en kjærkommen fortelling for barn i førskolealder. Det handler om en bestemors liv på den tsjekkiske landsbygd i det 19. århundre. Boken beskriver livet slik det var, tanker i tiden og bestemors daglige omgang med sine barnebarn. 

Utdrag fra boken gir gjennom fortelleren kontrasten til det som er vår tenkte fremtid. Framtidstankene er satt sammen av en del scener. Vi gir ingen svar, men ønsker vel å vekke noen tanker, og håper på å se dette som et lite bidrag til å gi vår fremtid et lite håp. 

Arbeidet med denne teksten har vært utrolig givende. Det å sette seg ned over et lengre tidsrom for å tenke på, og forestille seg vår fremtid, er spennende. Denne formen for ”underholdning” kan anbefales alle.  


 

8 Snedronningen    av H. C. Andersen.  Storslagent eventyrspill.                                       7.10.2000    RG


H.C. Andersens forfatterskap gir mange mennesker i hele verden, de flotteste minner fra sin egen barndom. Hans svært ulykkelige barndom var nok en viktig inspirasjon for temaer som han skriver om. Kanskje derfor møter vi ofte syke, svake og ulykkelige barn i hans eventyr. Derfor ønsket han med sin uutømmelige fantasi å gi barn en annen opplevelse av verden, enn den han selv hadde fått som liten. Et av hans mest kjente eventyr, ”Den stygge andungen” må sees som selvbiografisk, i det han selv ofte har påpekt denne sammenhengen. De aller fleste eventyr som H.C. Andersen har skrevet er i større eller mindre grad selvbiografiske. 

I dag kan vi nesten prise oss lykkelige for hans tunge og ulykkelige oppvekst. Takket være denne og det rike poetiske talentet, kan vi fortsatt få mange store opplevelser. Kanskje en liten grunn til ettertanke - at problemer også kan føre til noe godt og positivt, for en selv og også for andre. 

Til tross for at H.C. Andersen både har skrevet dramaer og romaner, er han mest kjent for sine eventyr. Gjennom kveldens forestilling møter vi ett av hans mer ukjente eventyr.. Det er et noe atypisk eventyr, oppdelt i flere forskjellige selvstendige avsnitt, som allikevel danner en klar tematisk enhet. I ”Snedronningen” møter vi barn, som er på leting, som er blitt satt på en prøve, men som til slutt…………………

Teksten er satt sammen av en dansk og en fransk dramatisering av ”Snedronningen” samt instruktørens egen dramatisering av en scene. På denne måten kan det sies å være en scenisk uroppsetning av denne teksten.

Vi har arbeidet i over ett år med denne forestillingen. Som oftest er en teateroppsetning en svært krevende prosess. Heller ikke denne var noe unntak. Faktisk møtte vi enda flere problemer enn vanlig denne gang. Det mest tragiske som hendte i denne prøveperioden, var at Didrik von Koss døde. Didrik var en helt sentral person i våre forestillinger og hans bortgang fyller oss fortsatt med et stort savn.  

Musikken er originalskrevet til denne forestilling av Thomas Nelvik. Thomas har hatt tilknytting til ”Teateret Den Røde Gren” helt fra starten. Sidsel Grue har arbeidet enormt både  med det sceniske bildet og ikke minst med kostymene. Vi har fått særdeles god hjelp fra ”Kafé den røde stue” på Sinsen DPS, NRK og ikke minst av stiftelsen Helse og Rehabilitering til å kunne produsere denne forestilling.  

9 Turist i min egen skjebne  –  Byråkrati til sorg og glede.                                                18.  6.2001    Jer 


  Et kort blikk på offentlige kontorer gir rom og impulser nok til å sette i gang med skriving og oppsetning av et stykket om byråkrati, i dette tilfelle TURIST I MIN EGEN SKJEBNE. For papirmølle, møtetyranni, endeløse lovsforordninger, kontrolltiltak og tusenvis av andre byråkratiske grep, gjør ikke alltid vår hverdagen enkel. Byråkratiet gir rom for både stille refleksjon og åpner for mye humor. Systemet skal hjelpe å sikre oss en rettferdig saksbehandling, men vår hverdagen kan av den grunn noen gang fortone seg som en sann plage. Derfor fant vi ut at dette temaet egner seg ypperlig for vår teateraktivitet.

Vi satte i gang for vel et og ett halvt år siden. Stykket er blitt til i tett samarbeid mellom teatergruppens medlemmer og Edvard. Vi diskuterte oss fram, skritt or skritt, og så på hvordan byråkratiet fungerte og hvilken effekt det kunne ha på menneskene. Hver prøve ble viet til forskjellige aktiviteter som finnes i dette systemet. Det var mye å ta av, møter, skjemaer, språkbruk, telefonbruk, osv., osv., egentlig en uendelig rekke av elementer som kunne beskrives. 

Også denne gang er musikken en vesentlig del av vår uttrykksform i forestillingen.  Sigrid Marie Refsum har skrevet tekster til sangene som er komponert av Rune Skotheim og spilt inn av profesjonelle musikere. Arbeidet vårt var en virkelig morsom og spennende prosess, som etter hvert tiltrakk seg stadig flere deltagere. Gruppen vokser både i antall deltagere og teatererfaring og dette gir forhåpentligvis et bra kunstneriske resultater i vårt nye stykket.


Et kort blikk på offentlige kontorer gir rom og impulser nok til å sette i gang med skriving og oppsetning av et stykket om byråkrati, i dette tilfelle TURIST I MIN EGEN  SKJEBNE. For papirmølle, møtetyranni, endeløse lovforordninger, kontrolltiltak og tusenvis av andre byråkratiske grep, gjør ikke alltid vår hverdag  enkel. Byråkratiet gir rom for både stille refleksjon og åpner for mye humor. Systemet skal hjelpe  å sikre oss en rettferdig saksbehandling, men vår hverdagen kan av den grunn noen gang fortone seg som en sann plage. Derfor fant vi ut at dette temaet egner seg ypperlig for vår teateraktivitet.

Vi satte i gang for vel et og ett halvt år siden. Stykket er blitt til i tett samarbeid mellom teatergruppens medlemmer og Edvard. Vi diskuterte oss fram, skritt or skritt, og så på hvordan byråkratiet fungerte og hvilken effekt det kunne ha på menneskene. Hver prøve ble viet til forskjellige aktiviteter som finnes i dette systemet. Det var mye å ta av, møter, skjemaer, språkbruk, telefonbruk,  osv., osv., egentlig en uendelig rekke av elementer som kunne beskrives. 

Også denne gang er musikken en vesentlig del av vår uttrykksform i forestillingen.  Sigrid Marie …….. har skrevet tekster  til sangene som er komponert av Rune Skotheim og spilt inn av profesjonelle musikere. Arbeidet vårt var en virkelig morsom og spennende prosess, som etter hvert tiltrakk seg stadig flere deltagere. Gruppen vokser både i antall deltagere og teatererfaring og dette gir forhåpentligvis  kunstneriske resultater i vårt nye stykket.


10 Linjer om lengsel  -  Dikt.                                                                                                     14.10.2001    RG


Dette er en halv times program, improvisert fram i løpet av denne våren.

”Forestillingen” er et resultat av teaterøvelser i scenekunst og skuespillerteknikk. Teateret Den Røde Gren har eksistert i snart åtte år. På denne tid har vi satt opp mange teaterforestillinger. Hittil har vi ikke hatt anledning til å fordype oss i faget teater, og derfor ble nå dette kurset gjennomført.


11 Dampen av Nell Dunn – En komedie med en tåre i øyekroken.                                  10.  5.2002    RG


Dette er en invitasjon til teaterforestillingen ”Dampen” av Nell Dunn, satt opp av Teateret Den Røde Gren på Sinsen Distriktspsykiatriske Senter. 

I pressen beskrives psykiatri kun som et problemområde. Teaterarbeidet og disse forestillingene på teaterbåten Innvik, er et eksempel på at mye fungerer også. Forestillingen er ikke bare et resultat av teaterarbeidet ved DPSene, men av en felles anstrengelse til hele behandlingsapparatet ved våre institusjoner.

Etter å ha vært på en terapi og teaterfestival i Polen med denne forestillingen, blitt tidelt annen pris i Det Nytter Prisen og fått mye anerkjennelse i fagkretser for vårt arbeid, ønsker vi å få tiltaket presentert, slik at teaterterapi bedre kjent utad. Derfor jobber vi med å få en bredest mulig dekning i mediene av denne begivenhet. 

Se videodokumentasjon fra forestillingen

   

12 Kjærlighet og årstider – Dikt og andre tekster av Gunvor Hofmo.                                5.12.2002    Bab 


Hennes poesi er som et barokk palass med mange dører som åpner seg etter hvert som vi skrider fram. I enden av vår vandring møter vi det endelige budskap. 


13 Lengselsord   -  Dikt.                                                                                                             17.  6.2003    RG    


Et dikt fra forestillingen:


Det er den draumen 

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje - 

at tidi skal opna seg,

at hjarta skal opna seg,

at dører skal opna seg,

at berget skal opna seg,

at kjeldor skal springa - 

at draumen skal opna seg,

at me ein morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um.  14 Hans og Grete -  Eventyrspill.                                                                                                       2003    Bab


På Jesperud aktivitetshus har teateret Teater Vildenvei hatt en svært vellykket premiere på barnetaterforestilling ”Hans og Grete”.  Dette er en dramatisert versjon av eventyret, spilt av fem skuespillere for barn i alderen mellom tre og seks år. En improvisasjonsforestilling for de aller minste, uten fast tekst.  Denne dramatiseringen av eventyret har vi selv laget, som et ledd i vår tidligere aktivitet. Stykket er satt opp av brukere av aktivitetsstedet og spilles for barn i Stovner bydel. Stykket spilles på Jesperud huset, da vi ønsker å øke folks bevissthet på at dette aktivitets stedet finnes i bydelen. Etter vår premiere har vi allerede sett et slikt effekt! (Barna fra Fossumberget barnehage var publikum) Dette kan dessuten betraktes som det motsatte av oppsøkende teater, vårt publikum skal komme til et teatersted, noe vi håper kan øke selve teateropplevelsen. Dette nevnes fordi forestillingen i sin form utmerket kan egne seg til oppsøkende virksomhet. 15 Kafé Det tapte ord - Kommunikasjon, eller mangel på den slags.        13.11.2003/17.  2.2004    Jer

Kafé Det Tapte Ord er et stykke som har oppstått som følge av et samarbeid mellom teaterets skuespillere og instruktøren. Det vil si at ethvert ord som fremføres her, er skapt av oss, alle ideer som trer frem er tenkt ut av oss. De ideene som mangler, eller er tapt - skyldes oss i Jerikoteateret.

Kafé Det Tapte Ord skal være en liten, kanskje litt sarkastisk betraktning av vår verden – vår mediaverden.  Vi overstrømmes daglig av en flom av nyheter og informasjon om absolutt alle ting. Gjennomsnittsmennesket klarer ikke å fordøye denne flommen. Den mest grusomme historien, hendelsen gjør ikke lenger noe inntrykk på oss. Ordet mister i denne sammenhengen sin betydning. 

Videre kan vi spørre oss: Har denne informasjonsoverflod noen betydning for all mellommenneskelig kommunikasjon i dag? Hvis vår adferd påvirkes, hvordan skjer det? I vårt stykke gir vi ingen konkrete svar, men vi hygger med å ha berørt disse spørsmål. Vi håper at også dere, kjære publikum, vil gjøre det. Derfor serveres vår forestilling som en liten kabaret, md innslag av både musikk og dukketeater.  16 Det reneste vanvidd av  Remigiusz  Caban.   En musikal.                                             28.  1.2005    RG


Forfatteren av forestillingen er den polske dramatikeren Remigiusz Caban. Ideen oppsto da vi spilte vårt forrige stykket. Handlingen foregikk på et tyrkisk dampbad der alle sosiale relasjoner ble knyttet midt i dampen. Tanken er at man også i en teater - sammenheng knytter slike forbindelser, i en teatergruppe, på en scene, under en oppsetning av en forestilling - denne gangen et musikkspill.   Stykket handler om en teatergruppe som er i ferd med å sette opp en musikal. Gruppen må overvinne mange hindringer for å klare å realisere sin produksjon. Stykket er en ”lovsang til teater og kjærlighet”. Her stilles det en del fundamentale spørsmål om - hva teater betyr for den enkelte, hvor grensen går mellom det virkelige liv og teaterspill og endelig berøres sammenhengen mellom teater og kjærlighet. Dette musikkspillet er samtidig en nært studiet av en gruppe skuespillere som setter opp forestillingen. For å få frem skuespillets budskap, må de enkelte sceniske skjebnene tre frem, samtidig som musikken, sangen og dansen skal være med på å gripe vårt publikum.    


Hvordan ble dette stykket og generelt all teater tilFundamentet for denne oppsetningen må spores helt tilbake til fødselen til hver enkel deltager i vårt teater. Her er vi alle sammen helt uunværlige.  En oppsetning kan aldri bli den samme med forskjellige aktører. Derfor må vi takke skjebnen for at denne gruppen er oppstått, slik at denne forestillingen har kunnet bli skapt. Videre – instruktøren av kveldens forestilling reiste for tyve år siden til Teaterskolen i Warszawa. Der traff han forfatteren av kveldens skuespill Remigiusz Caban som er både regissør og forfatter. For ti år siden oppsto Teateret Den Røde Gren. Til første prøve på Sinsen DPS har Sidsel Grue. Fra da av har hun en sentral rolle i alle våre produksjoner. Hun er ikke bare skuespiller, men også regiassistent, kostymemaker, programansvarlig m.m. På båten til Danmark for fire år siden, var instruktøren så heldig å treffe  Sigrid Marie Refsum som ikke bare er skuespiller, men også forfatter til sangene i denne forestillingen. For noen år tilbake trengte teateret noen sangmelodier til en forestilling. Gjennom et barneskolebekjentskap ble kontakten med John Ivar Bye opprettet. Siden den gangen har han komponert musikken til våre forestillinger, også til ”Det reneste vanvidd”. Kveldens koreograf Liv Marie Skaare Baden er instruktørens tidligere elev fra Baardar akademiet.  For to år siden var Teateret Den Røde Gren i Polen på en teaterfestival. Dit kom vi takket være vår dyktighet og et legat fra skipsreder Sigvald Bergesen og hans kone Nankin. Der spilte vi  skuespillet Dampen, som vi den gang hadde på repertoaret. Det ble suksess og ideen til dette musikkspillet ble født.  Og skjebnen ville det slik at vi var mange, riktig mange skuespillere i forskjellige aldre, kjønn og med forskjellige talenter. Men alle ønsket å gjøre noe sammen. Og da var vi i gang…… 

Ja, alt er vanvittig tilfeldig, samtidig som det har sin indre logikk. Ingen ting av det som oppstår er tilfeldig, samtidig som alt er det. Men la oss nyte denne tilsynelatende uendelig uorden i en strukturert forestilling som vi har arbeidet med i to år for å få den på beina.  


17 Blomsterstøvet - Dikt og andre tekster om medmenneskelighet.                              19.  4.2005    Jer


”Blomsterstøvet” er et program sammensatt av forskjellige dikt og tekster, som handler om mellommenneskelige forhold, som det  å gi, om toleranse, vennskap, smil – alt som er vesentlig i våre liv.  18 Russland i hvert åndedrag - Skuespill og dikt av russiske forfattere.                         16.  5.2006    Bab


Tirsdag den 16. mai 2006 hadde vi premiere på forestillingen ”Russland i hvert åndedrag” på Jesperud aktivitetshus på Stovner. Forestillingen bygger på tre noveller av Anton Tsjekkov, noen russiske dikt, bl.a. av Pushkin, en prosatekst av Turgeniev, osv. Alt dette er flettet sammen av en dialog skrevet av undertegnede. Det er en samtale mellom to venninner, om det evige spørsmålet - hva er den virkelige kjærlighet, hva er den verdt, hvordan skal den pleies, hva, hvem, hvordan, hvorfor…… 

Hvor rart det enn kan høres ut, heller ikke i vår forestilling kommer vi frem til noe endelige svar, men vi håper å kunne gi vårt publikum en liten, hyggelig opplevelse ved den russiske samovaren.  Omtrent seks skuespillere er med i denne forestillingen.


   

19 Tilbakeblikk - Om Furuset i mellomkrigstiden.                                                            27.  2. 2007    Jer       


 Et lite tilbakeblikk på Furuset i mellomkrigstiden -

Forestillingen handler om Furuset i mellomkrigstiden. 10 kilometer fra Kristiania – senere Oslo - fantes en liten bygd. Der bodde det vel en fem hundre mennesker. De fleste arbeidet i jordbruket, og en sjelden gang tok de en tur til – ikke til Oslo City – men til Kristiania/Oslo. Der hentet de for eksempel sine slektninger som kom med amerikabåten, eller så dro de til banken, eller handlet.  En annen tid, en annen verden! 

Utgangspunkt for forestillingen er to lærere i nåtiden, som forbereder en visning av lysbilder fra våre områder i mellomkrigstiden. Ut i fra disse forberedelsene vokser det frem en teaterforestilling, lagt til mellomkrigstiden. Vi starter ca.1920.  Oppsetningen skal bestå av spillescener som bygger på datidens daglige problemer, videre et dukketeater, en del sanger og mange lysbilder. Dette skal ikke være en korrekt historie, men vi ønsker å bruke mange kunstneriske midler til en fri presentasjon av dette emne. 


Det vesentligste er å vise at Furuset har en lang historie - et sted man kan være stolt av å bo på! Vårt spillested, den gamle kino, er også en viktig del av handlingen. Furuset Vel har i alle år arbeidet aktivt for stedets beboere. Derfor synes jeg det er veldig riktig å samle beboernes oppmerksomhet mot dette huset.. 

Vi bruker filmopptak fra to barnekor, fra Furuset kirke og Jeriko skole.  De synger sanger med Furuset-inspirasjon. Forestillingen bør kunne engasjere mange mennesker her på Furuset. Flere arrangementer bør kunne knyttes til denne begivenheten - tenk f.eks. på Furuset-dagene!     


20 Min prosess - Prosess i drømmen, eller drøm i prosessen. Inspirert av Kafka.          9.  3.2007    RGDette er en beskrivelse av menneskets manglende evne til å fatte kompleksiteten i den moderne verden. Denne gangen handler det om drømmen. 

Frida leser Kafkas roman ”Prosessen”, sovner, og så starter drømmen.  Den relateres både til lesningen og til dagens forhold, dagens omgivelser, dagens problemer for oss mennesker i vår moderne verden - 2007. I bunnen finner vi allikevel inspirasjonskilden til forestillingen – Franz Kafka.

Med lite tekst, mye bilder og effekter som musikk, film, og litt aktivisering av vårt kjære publikum, skal vi prøve å fortelle vårt budskap.  Vi har tidligere satt opp vanlige dramaer, komedie, musikal, barneteater, osv. Nå skal vi prøve ut en ny form. ”Ordet” flyttes til et annet plan, og denne gangen befinner vi oss et sted mellom kabaret og revy. 

For første gang har vi i Teateret Den røde gren selv skrevet teksten. Franz Kafka så det komiske i Josef K.s ”surrealistiske klammeri med staten”. Han syntes selv ”Prosessen” var både morsom og underholdende. Dette var også vår inspirasjon i leting både etter form og innhold. Temaet åpner for mange tragiske sider, men også for det komiske! 

Rapport fra psykiatrien

I ”Min prosess” viser Teater Vildenvei/Teateret Den røde gren for første gang en scene som direkte tar for seg psykiatrien. Selv om vårt teater er et aktivitetstilbud innen psykisk helsevern, har vi unngått å ha dette som et åpenbart tema i våre oppsetninger. Dette fordi vi først og fremst ønsker å spille godt teater, istedenfor å komme med overtydelige debattinnlegg.

Men i ”Min prosess” er det på tide å si noe om det psykiatrien bidrar med – dette systemet som skal være til hjelp for mennesker som har en ”psykisk skade”, men som dessverre selv kan skade de menneskene det er ment å skulle hjelpe.

«Historiene som fortelles fra scenen er alle hentet fra virkeligheten. Noen av oss forteller vår egen historie, andre frembærer medpasienters erfaringer.»                                      Sidsel Grue21 Til jorden – med vennlig hilsen   –  Dikt og brev av Rolf Jacobsen.                               27.  9.2007   RG


Dette universet av dybde, klokskap, skjønnhet og fantasi har gitt meg, og oss i teateret Vildenvei, mye glede, under hele arbeidsprosessen. 


Prosatekstene er hentet fra Trond Jakobsens bok om sin far. Det er brevene som Rolf skrev til sin kone Petra, fra straffearbeidet han var blitt dømt til etter krigen. 

Jeg ante ingenting om 100-års jubileumet for Rolf Jakobsen, da arbeidet med dette diktprogrammet ble satt i gang. Desto bedre er det å vise ”Til jorden” akkurat nå, 100 år etter at han ble født. Her er det vel på sin plass å presentere et av hans mest kjente dikt, skrevet til Petra etter hennes død.


Kjente jeg deg?

Kjente jeg deg

egentlig. Noe

du aldri fikk sagt eller

vi lot ligge. Halv-

tenkte tanker. En skygge

som strøk over ansiktet.

Noe i øynene. Neijeg vil ikke tro det.

Men det kommer igjen. Natten

har ingen lyd,

bare rare tanker. Ord

som stiger opp av søvnen:

Kjente jeg deg?


For ”Teateret Den røde gren” er dette programmet en stor utfordring. Det er første gang vi lar ordet komme frem nesten uten å skjule oss bak en teaterfasade. Det er kun minimale effekter som brukes i fremføringen av disse diktene. Hans varsomme verden føler jeg ikke tillater de store trommeslagene. Derfor er dette - rent skuespillermessig, en av våre største utfordringer. Dette kan man si er et lite ”laboratorium” i skuespillerkunst. Vi ønsker å gi dere en god stund her i vår ”Jakobsenske” stille verden. 


22 Voksestier - Ord om barndom.                                                                                         26.11.2007   Bab


Bekkene renner inn i elvene, elvene inn i sjøen, og sjøen - Gud vet hvor. Stiene fører til veien, som går over til større veier, og veiene - Gud vet hvor.  Mennesket, ja kjære publikum, dere skjønner hvor jeg vil hen. Det er et stort under dette livsløpet - fødsel, liv og død.  Og det er det vi skal prøve å si noe om i dag. 


Ingen svar eller forklaringer, men noen antagelser, antydninger, betraktninger, korte små impresjoner. 

Dikt, prosatekster, bibel, musikk og først og fremst skuespillerne, er redskapet som vi bruker til å få fram tankene våre. Også publikums nærvær, er en del av vår forestilling. Dere, sammen med oss, skal skape en varm stund, med mange følelser og tanker, som møtes i et krysningspunkt mellom sal og scene.    

Derfor er dere hjertelig velkommen til ”Voksestier”. Vi befinner oss, alle sammen, på hver vår sti, men det har vi vel felles - vi liker at våre stier møtes her og der, vi slår følge på veien et stykke, noen ganger skilles våre stier og noen ganger forener de oss på veien - Gud vet hvor…..
23 Reisen i dalen - Dikt og tekster – og en T-banereise i Groruddalen!                            2.12.2008   Jer  


Så er vi i gang igjen. For Jerikoteateret var forrige stasjon forestillingen ”Tilbakeblikk”. Da handlet det om Furuset – en bygd ikke langt fra Kristiania / Oslo, i mellomkrigstiden. Nå er vi klar for neste stasjon, som er forestillingen ”Reisen i dalen”.  


Så pass for dørene, hold deg fast, se, hør og opplev! 


Jerikoteateret viser forestillingen ”Reisen i dalen”, dvs. reisen i en T-bane- vogn gjennom Groruddalen. Det handler om det å reise, konkret og i overført betydning. En reise er så mangt. Denne reisen skal bestå av lokale fortellinger fra dalen, mange dikt, prosatekster, dialoger og sang.  


Så pass for dørene, hold deg fast, se, hør og opplev!


Det er mange spørsmål som blir berørt mellom stasjonene Stovner, Slurpen, Lunden kloster, Ellingsrud, Røverkollen og mange flere. Og ”billetten koster ingenting på denne trikken her”, som Torbjørn Egner skrev. Her kan du med god samvittighet snike på banen sammen oss! 


Så pass for dørene, hold deg fast, se, hør og opplev!

                                                                        

Se filmatisert versjon av forestillingen –  
24 Magiske historier - Tre eventyr fra tre verdensdeler.                                                   20.  2.2010   RG


Teater Vildenvei har satt opp 24 forestillinger på 15 år, men bare to av disse har vært rettet mot barn. Begge fikk meget god respons fra publikum. Dette blir den tredje barneoppsetning. 

Eventyr fra Europa, Afrika og Amerika satt sammen av den engelske dramatiker Renata Allen. Alle gode ting er tre! Forestillingen bringer oss til mange forskjellige steder på jorden. Vi er i Afrika, Amerika, i himmelen, i England, hos troll og djevler, slanger, på sirkus, i palasser og mange andre steder. De tre eventyrene blir til en sammenhengende teaterforestilling med et felles tema - kampen mellom det gode og det onde, det samme temaet fortalt på tre forskjellige måter, alt avhengig av hvor eventyret stammer fra.  

Jack klatrer i bønnestegelen, slangene smyger seg frem på marka, mens klovnene søker lykken på mangfoldig vis. Søkende er vi alle sammen og vår søken løser vi på ulike måter. Det finnes ingen begrensninger for våre fantasier og våre tanker. Det finnes heller ingen grense for hva vi kan oppnå. Grensene er til for å kunne utfordres og brytes. Troll, djevelskap og egoisme kan bekjempes gjennom søken av det gode – kjærlighet og empati. Forestillingen kan være med på å styrke alle de gode sidene som en hver av oss har i seg. 25 I hus bak hus bak hus – Dikt av Ambjørg Pauline Oldervik.                                              8.  5.2010   RG


Og her er vi - med et nytt diktprogram, ”I hus, bak hus, bak hus”, dikt av Annbjørg Pauline Oldervik. Tittelen peker direkte på hennes evne til formulering, hennes lekende omgang med ord. Og bak denne formen ligger det en undelighet av spennende metaforer, overraskende observasjoner, en masse varme og dyp menneskekjærlighet. Hun treffer det mest menneskelige i oss. Derfor er dypt takknemlige for at vi har fått møte Annbjørg Pauline Oldervik i vår vandring, og håper at vi gjennom vår fremføring kan vise denne takk. Vi kunne bare velge et lite utdrag av hennes rike produksjon, og valgte derfor dikt som handlet om tilblivelse - det å være til – det å utvikle seg - forandring, dikt om kjærlighet kjærlighet og og dikt om det å bli gammel og å gå bort. Vi lette etter en livssyklus og håper å ha funnet den.26 Teater Vildenveis vei gjennom 15 år   1995-2010 Smakebiter fra alle stykkene.     16.11.2010


27 Blomsterstøvet – Ny versjon.                18.  4.2012

28 Amor spiller piano av Meg Skjelmerud. Om folk og sanger i Florakoret.                     4.  5.2013


Nå skal vi sette opp ”Amor spiller piano”, en nyskrevet musikal for Teater Vildenvei. Dette blir et internasjonalt samarbeidsprosjekt bestående av begge grupper i vårt teater, dvs. Bydel Alna og klinikk- gruppen, et kor utenfra, og ikke minst Bohnicka divadelni spolecnost, et teater fra Praha i Tsjekkia. Der skal det lages to filmer og disse blir en integrert del av forestillingen.

Det handler om et kor som forbereder seg, og gjennomfører, en konsert i Praha. Dette blir en musikal med tema kjærlighet, første kjærlighet, forelskelse, ekteskap, kjærlighetssorg, drømmer, ja mange aspekter ved dette fenomenet som har opptatt menneskeheten gjennom historien. Vårt budskap er – den som elsker, står ikke stille. Kommunikasjon, og hvordan mennesker tolker hverandre og tillegger hverandre hensikter, er også et viktig tema. 

Stykket er spesialskrevet for vårt teater av Meg Skjelmerud. På bakgrunn av at hun vant Teaterrådets manuskonkurranse i 2008 og hennes brede erfaring innen teater sikres vi stor ekspertise på manussiden. 

Etter «Dampen» og «Det reneste Vanvidd» spiller vi nå «Amor spiller piano». Det er tre versjoner om det samme emne fortalt på litt forskjellige måter.  Alle oppsetningene handler om kjærligheten – med en utvikling fra tåken gjennom vanvidd til den himmelske amor. Tre sider av samme sak, kjærlighet kan være så mangt. I vår nyeste oppsetning synges det mye i kor, og sang er en organisk del av forestillingen. Likedant med filmen inni forestillingen. Vi bruker flere kunstformer til formidlingen av budskapet vårt. 

Se for deg et tog med et lokomotiv og vogner. Vognene kunne av til slå seg litt vrangt, toget måtte bremse eller stoppe for noen raske reparasjoner. Denne gangen måtte også lokomotivet repareres noen vogner slo seg vrant og tiden gikk og gikk. Denne oppsetningen av «Amor spiller piano» er født i smerter over litt lang tid, men nå er vi endelig framme ved stasjonen med vogner lokomotiv og hele pakken helt reparert og glad.29 Kjærlighet og årstider – Gunvor Hofmo – Ny versjon.                                                     11. 2.2014


En forestilling med tekster om og av Gunvor Hofmo.  Den tar for seg Gunvors Hofmos biografiske og kunstneriske livsløp. Hofmos vakre dikt – også noen av dem som viser en lysere side enn dem man oftest forbinder med henne - og Chopins musikk, bundet sammen og formidlet i en avdempet uttrykksform. Forestillingen har vi også laget en film på disse sider. 30 Katt for sin hatt  av Meg Skjelmerud og Eduard Myska.  En kabaret.                            10. 4.2015  


Teater Vildenvei har eksistert i 19 år, vi har hatt over 100 skue- spillere på scenen og har satt opp 29 skuespill. 

Nå skal vi sette opp en kabarét ”Katt for sin hatt”, skrevet av Meg Skjelmerud og Eduard Myska. Etter oppsetning av hennes skuespill «Amor spiller piano» (som vi også var på turne med i Irland), og oppsetningen av Gunvor Hofmos «Kjærlighet og årstidene» (som vi fortsatt spiller), er kabareten  «Katt  for  sin  hatt»  en annen og ny  retning  i  vår  teater-utfoldelse. 


Vårt tema er seriøst - menneskelige relasjoner og kommunikasjon med alle sine mangler, misforståelser, utfordringer og løgn, i en humoristisk form. Gjenkjennelige mennesketyper er karikert med et glimt i øyet, og morsomme og dels bisarre situasjoner og konflikter oppstår. Og alltid er et kjæledyr, hund eller katt, vevet inn i handlingen, som suppleres med sanger og dikt.  En katt og en hund fungere som konferansierer, og kommenterer de «rare» menneskene og deres handlinger. 

Denne formen er hentet fra den tsjekkiske forfatteren Karel Capeks skuespill «Insektlivet», der «vandreren» kommenterer livet til insektene - der de elsker, oppdrar, tar vare på hverandre, sloss, bedrar og endelig også dreper.  Et veldig underholdende og tankevekkende skuespill. Vår kabaret bør være et speilbilde av dette skuespillet, der dyrene kommenterer vår menneskelige adferd. Og de får mye å undre seg over og le av.
   
TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss