TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss
Velkommen til Teatervildenvei
Daglig leder Eduard Myska
Støtteerklaring LLP - 2015Støtteerklæring NFPH - 2013Innspill til Oslo kommuneInnspill til Folkehelsemelding
Støtteerklæring NFPH - 2013

Støtteerklæring til Teater Vildenvei og deres arbeid for å få en fast scene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Oslo, 20.1.15

Teater Vildenvei har i snart 20 år vært en møteplass, et aktivitetstilbud og en mestringsarena for mennesker med psykiske helseproblemer i Oslo. Ledet av teaterinstruktør Eduard Myska, har teateret ved hjelp av romslighet, varme og inspirasjon gjort det mulig for deltakerne å utfolde seg og gi uttrykk til sider av seg selv som kanskje ikke noe behandlingstilbud ville kunne få fram på samme måte. Samtidig har de kunstneriske målene alltid stått i høysetet, og teateret har derfor også vært en arena for alvor, utfordringer og selvutvikling. Undertegnede har erfaring med samarbeid med Myska og teateret, og har med egne øyne sett hvordan teateret har bidratt til utvikling og vekst hos deltakere, i tillegg til å levere severdige og tankevekkende forestillinger.

    I Norsk forening for psykisk helsearbeid vektlegger vi et helhetlig menneskesyn, i tråd med de siste tiårs politiske føringer (bl.a. Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008). I likhet med andre mennesker, har personer med psykiske helseproblemer ikke bare biologiske og sosiale, men også kulturelle og åndelige behov. Alle disse sidene ved et menneske må tas hensyn til i en bedringsprosess. Etter vår mening kan tiltak som Teater Vildenvei bidra til ivaretagelse av sosiale så vel som kulturelle behov hos personer som befinner seg i en situasjon der det ikke er en selvfølge å få disse behovene møtt.

    Vi vil også vise til Helsedirektoratets veileder i psykisk helsearbeid fra 2014, «Sammen om mestring», hvor aktivitetstilbud og møteplasser trekkes fram som en viktig del av bedringsprosesser. Det poengteres, med henvisning til Helse- og omsorgstjenesteloven, at kommunene skal arbeide for at det blir satt i verk «velferds- og aktivitetstiltak for barn, funksjonshemmede, eldre og andre som har behov for det, herunder personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.» (s. 40). Det framheves at aktivitetstilbud og møteplasser gir mulighet til å etablere nettverk og relasjoner. Videre er kultur, aktivitet og kreativitet nevnt som en kilde til mestring og vekst, og det heter at «Selvvalgt aktivitet bidrar til å styrke enkeltmennesket som viktigste aktør i eget liv» (s. 84). Teater Vildenvei må sies å være et tilbud som inneholder alle disse aspektene, og således vil vi mene at det er et tilbud som det er naturlig å støtte opp om og videreutvikle.

    En fast scene og et fast tilholdssted ville kunne bidra til økt stabilitet og enda sterkere tilhørighet for deltakerne, og ville kanskje også gjøre at enda flere fant veien til teateret. Norsk forening for psykisk helsearbeid ønsker derfor å erklære sin støtte til Teater Vildenvei og til arbeidet for å etablere en fast scene, som del av et aktivitetshus, et teaterhus eller annet som man i det videre arbeidet ville komme fram til.Hilsen


Sigrid Ramdal, styremedlem

På vegne av NFPH
TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss