TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss
Velkommen til Teatervildenvei
Daglig leder Eduard Myska
Støtteerklaring LLP - 2015Støtteerklæring NFPH - 2013Innspill til Oslo kommuneInnspill til Folkehelsemelding
Støtteerklaring LLP - 2015


Støtteerklæring for å etablere Teater Vildenvei som et forebyggings- og rehabiliteringstiltak i Oslo kommune 


Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo (LPP Oslo) og Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) ønsker å uttrykke sin støtte til forslaget om å etablere Teater Vildenveis virksomhet i Oslo kommune, og dermed utvide tilbudet til hele byen.Teater Vildenvei er et viktig forebyggings- og rehabiliteringstiltak for mennesker med psykiske helseutfordringer og et flott kulturtilbud til byens borgere. 


Å ha et teater som en mestrings- og læringsarena utenfor spesialisthelsetjenesten vil være en styrke for det psykiske helsearbeidet i bydelene. Som det står i den nye handlingsplanen for psykisk helsearbeid i Oslo kommune, skal «grunnleggende behov knyttet til bolig, arbeid og sosial inkludering fremmes og tjenesteapparatet bidra til at den enkelte kan mestre tilværelsen i egen og trygg bolig delta i en meningsfylt aktivitet eller arbeid, inngå i en sosial sammenheng med familie og venner, og fremme titltak som bidrar til å bryte sosial isolasjon. Mulighet til kulturell stimulans og utvikling i et meningsfylt fellesskap er også et av de grunnleggende behovene som skal dekkes.»


De planene som Eduard Myska i sitt forslag skisserer om å utvide virksomheten til teateret i samarbeid med andre aktører vil styrke tilbudet og bidra til at flere kan få glede av det. 


I PIO-senteret har vi i flere år hatt et prosjekt vi har kalt PIO-Poesi, der brukere og pasienter med interesse for å skrive egne tekster har møttes sammen med en skuespiller og tekstforfatter. Der har de fått drøfte egne tekster og trent på fremføring av andres tekster. De har også opptrådt på våre medlemsarrangementer. Vi har ikke lenger mulighet til å tilby dette tiltaket innenfor våre rammer som en pårørende organisasjon, men vi har erfart hvilken stor betydning dette har hatt for deltakernes liv. Et slik tilbud ville naturlig kunne tilknyttes teaterets utvidede virksomhet. 


Det å bli tatt på alvor av profesjonelle innen andre fagområder enn psykisk helsefeltet og å delta på arenaer i kraft av seg selv og sitt talent er en viktig faktor i en bedringsprosess. Vi håper Oslo kommune vil sørge for at  Teater Vildenvei fortsatt kan bidra til dette.


Oslo, 9. januar 2015

Inger Hagen

Daglig leder
TeatervildenveiFinansieringOm Teater VildenveiForestillingerFilmerLinkerKontakt oss