Våre økonomiske støttespillere gjennom 20 år

Oslo Universitetssykehus

ExtraStiftelsen

Fylkesmannen i Akershus

Stiftelsen Scheiblers

Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nankin`s Almennyttige Stiftelse

Oslo kommune

Helle Bennetts Almennyttige fond

Lions Club

Gaustad klubben

Ambassaden i Praha

FAGFORBUNDET Seksjon helse og sosial

 

For året 2015 har vi fått tilskudd fra Akershus fylkeskommune. Vi søker allikevel økonomisk støtte til mange av våre prosjekter. Ikke overraskende har vi fortsatt behov for økonomisk hjelp – vennligst ta kontakt med oss i denne forbindelse. Vi blir takknemlige for hver krone og enhver ide om hvor eller hvordan vi kommer fram til mer «rikdom».  

 

Ved siden av alle våre sponsorer er det mye frivillig arbeid som trygger og muliggjør vår store aktivitet. Både innenfor OUS og alle andre steder vi holder til, har det vært en utrolig goodwill som har hjulpet oss i vårt arbeid. Dette ønsker vi å takke for samtidig som vi på denne måten annonser mer behov for mange frivillige sjeler som kan hjelpe oss videre. Bare ta kontakt som vi besvarer med all takknemlighet.